Pagwawakas sa Buhay ng Nahahapis na Matatanda o ng may Malubhang Karamdaman (“Euthanasia”)

Ano ang pinaniniwalaan ng mga Katoliko tungkol sa Pagwawakas sa Buhay ng mga Nagdurusang Matatanda o nang may Malubhang Karamdaman (“Euthanasia”)?

Ang Simbahang Katoliko ay nananatiling malakas na tagapagtanggol ng karapatan sa buhay mula sa konsepto hanggang sa natural ng pagpanaw.

ANG PAGWAWAKAS SA BUHAY NG NAGDURUSANG MATATANDA AT NG MGA MAY MALUBHANG KARAMDAMAN (“EUTHANASIA”) AY HINDI KATANGGAP-TANGGAP.

Ang Katesismo ang nagpapatibay sa paninindigan ng euthanasia (CCC2324, CCC2277), na nagpapaalaala sa atin na ang pagkitil sa buhay ng tao, anumang katayuan sa buhay, ay hindi katanggap-tanggap na kaugalian. Ang pagpapasya sa ganitong mga pagwawakas sa buhay ay lubhang napakahirap. Ang maipapayo namin ay magtanong ka sa may kapahintulan sa Simbahang Katoliko na makakapagbigay sa iyo nang mga mapapagkunan ng kaalaman tungkol sa mga bagay na ito na gagabay sa iyo sa mga dapat gawain sa pagwawakas ng buhay na umuugat sa pag-ibig ni Kristo sa bawa’t kaluluwa ng tao..

MAGHANAP NG PAROKYA NA BABALIKAN.

Kailangan ng gabay sa paghanap ng parokyang malapit sa inyo?

HANAPIN NGAYON