SI HESUS ANG MAGPAPAGALING SA IYONG MGA ALAALA AT MAGPAPATAWAD SA IYONG NAKARAAN.

Si Hesus ay pumarito hindi para hatulan ang mundo, kundi para iligtas ito. Hindi pa huli ang lahat para tanggapin and kapatawaran ng Diyos, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Kung naghihintay ka ng hudyat, ito na ang iyong pagkakataon para magbagong muli ang iyong relasyon sa Diyos. Maligayang pagbalik.

MALIGAYANG PAGBABALIK.

Ang pananampalataya ang s’yang dapat kumintal sa bawa’t sulok ng ating buhay. Alam nating maaaring nakababahalang dumaan sa mga pintong iyon, ngunit lagi ka naming inaasahan. Maligayang pagbabalik.