Evangomercials™

Ang ating Makapangyarihang TV Commercials ay nagpapabago ng mga Puso. Ang ating mga mapanglikhang mga katesismong pang-telebisyong kampanya at Websites ay umaabot sa milyon milyon.

Ang unang mga Katolikong mensaheng ukol sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ay nagsimulang ipalabas sa telebisyon noong 1998, sa paghahanda sa Jubilee 2000. Nong panahong iyon, 3,000 na mga hindi aktibong mga Katoliko ang bumalik sa kanilang mga pampook na mga parokya. Ngayon, ating pinakikinabangan ang pagkamabisa ng telebisyon at ang kapangyarihan ng internet upang mas malawakang maabot ang higit sa 125 milyong mga sumusubaybay, at matulungan ang sandaang libo na magbaliktahanan.

EPIKO

Ang patalastas na ito ay tumutumbok sa kasaysayan, kagandahan, sa pagiging pangkaluluwa at sa mga katuparan ng Simbahang Katoliko sa mahigit na 2,000-taong kasaysayan. Ipinakikita dito kung papaanong ang pagiging sandaigdigan ng Simbahan ay nilalangkap ng lahat ng mga lahi, kapanahunan, kultura at katayuan sa panlipunang-pangkabuhayan.

Epiko :60
Epiko :30

SINE

Itong nanganganinag na “Pelikula ng Iyong Buhay” na palatastas ay nagpapakita ng malungkot na pag-aninag sa masasamang mga panahon sa ating buhay, at ang masasayang pagbabalik alaala ng maliligayang mga panahon. Salamat naman, tayo ay napapaalalahanan na si Hesus ay nagkatawang tao hindi upang husgahan ang mundo kundi upang iligtas ito! Ang patalastas na ito ay nagtuturo sa atin na hindi pa huli ang lahat para humingi ng kapatawaran sa Diyos at tanggapin ang Kanyang Awa.

SINE :30

TAHANAN

Ang patalastas na ito ay naglalarawan ng kapayapaan at kaginhawahan, pagpapagaling at awa, pag-asa at pananampalataya na nagmumula kay Hesus at sa Kanyang Simbahang Katoliko. Ang mga nananabik sa mapayapang tahanan ay hinihikayat na sumanib sa ating Katolikong Pamilya na itinatag ni Hesus.

Tahanan: 30

IBA PANG MGA EVANGOMERCIALS™

Angkan Kailangan Ang Misa: 30
Mabibigat na Mga Pasanin: 30
Mabibigat na Mga Pasanin: 30 Halo
Pagkauna kay Santa (:30)

MAGHANAP NG PAROKYA NA BABALIKAN.

Kailangan ng gabay sa paghanap ng parokyang malapit sa inyo?

HANAPIN NGAYON