ANG PAGPIGIL SA PAGDADALANTAO (“CONTRACEPTION”) AT MGA DROGA UPANG PIGILIN ANG KAKAYAHANG MAGKA-ANAK (“FERTILITY DRUGS”)

Bakit ang Simbahang Katoliko ay tutol sa pagpigil sa pagdadalantao (“contraception”)? Ano ang itinuturo ng Simbahan tungkol sa mga droga at mga gamutan na pipigil sa pagdadalantao?

Salungat sa maaring sinabi sa iyo ng ibang mga Katoliko, itong mga bagay na ito ay lubhang mahalaga. Ang Simbahang Katoliko ay nagtuturo na ang gawaing pagpigil sa pagdadalantao ay kasalanan. Ang unang dapat mong gawin upang iwasan itong mahalagang pangaral na nagnanais na ingatan ang buhay at ipagtanggol ikaw ay tuklasin mo kung bakit ang Simbahang Katoliko ay nagtuturo na ang pagpigil sa pagdadalantao ay mali.

ITINATAGUBILIN NAMIN ANG PAGBASA SA DALAWANG HIGIT NA MAHALAGANG PANGARAL:

Pope Paul VI’s teaching on Human Life at ang Katesismo ng Simbahang Katoliko tungkol sa discussion of the holiness of marriage.

Sa pagtatapos, maglaan ng panahon upang suriin ang mga pagaaring yaman na inilalaan naming dito. Ang pag-unawa at pagyakap sa pangaral nang Simbahan tungkol sa pagpigil sa pagdadalantao ay makakatulong sa mabilis at positibong pagbabago sa iyong buhay, tulad ng sa maraming iba.

MAGHANAP NG PAROKYA NA BABALIKAN.

Kailangan ng gabay sa paghanap ng parokyang malapit sa inyo?

HANAPIN NGAYON